BLUE CODE İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ olarak bireysel ve kurumsal eğitimler vermekteyiz.

Firma çalışanlarınıza kazalarda veya hastalıklarda, ilk yardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla, İlk Yardım Yönetmeliği ( 06.04.2011 / 3359 Tarih ve sayılı Resmi Gazete ) kapsamında düzenlenecek eğitimdir. Eğitim (8+8=16saat) olup; 2 gün sürecektir.
Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar sertifikalandırılacaktır. Sınav, yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamalıdır. Not barajı her iki sınav için 85’tir. Belge geçerlilik süresi 3 yıldır.

Temel İlk Yardım Eğitimi Kazanımları

16 saatlik temel ilk yardım eğitimi alan katılımcılar eğitim sonrasında, acil durumlarda sağlık personeli olay yerine gelene kadar insanların hayatta kalma şansını arttıracak ve hayati önem taşıyan ilk yardım uygulamalarını yapabilme yetisine sahip olacaklardır.

İlk Yardım Eğitim İçeriği

 • Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatı.
 • Giriş olay yeri değerlendirme,
 • Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
 • Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
 • Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
 • Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 • Zehirlenmelerde ilk yardım,
 • Boğulmalarda ilk yardım,
 • Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
 • Yanık ve donmalarda ilk yardım,
 • Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
 • Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
 • Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
 • Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

 

İlk Yardım Eğitim Ücreti:

Sağlık İl Müdürlüğü İlk Yardım Komisyonunca her yıl belirlenmektedir

 

İlk Yardım Eğitim yöntemi

İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilecektir.

Eğitimin etkinliği ve değerlendirilmesi, eğitim sonrasında yapılacak sınavlarla ve anketlerle sağlanacaktır.

Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile destekli, insan odaklıdır.

Eğitim sonunda başarılı bulunan katılımcılara sağlık müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlikleri verilecektir.

 

İlk Yardım Eğitmen kadrosu

Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

 

Eğitim yeri

Firmanıza ait eğitim salonu ya da Blue Code İlkyardım Eğitim Merkezi eğitim salonu